image banner
 • anh-dai-dien

  1. UVBCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Chơn Thành

  Họ tên: Lê Thành Hòa

  Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1974

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Chơn Thành

  Họ tên: Lê Thị Yến Loan

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/1981

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Chuyên viên

  Họ tên: Bùi Thị Chang

  Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1988

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Nhân viên

  Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Lam

  Ngày, tháng, năm sinh: 04/07/1988

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
Cơ cấu tổ chức

Trang thông tin điện tử Công đoàn thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 

 Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Công đoàn thị xã Chơn Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị