image banner
VIv trien khai hien Quyet dinh s6 6696/QD- TLD ngay 16/01/2023 cua T6ng LDLDVN
Số ký hiệu văn bản 1270
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung VIv trien khai hien Quyet dinh s6 6696/QD- TLD ngay 16/01/2023 cua T6ng LDLDVN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1270.6696.pdf

6696-qd_tld.pdf

Trang thông tin điện tử Công đoàn thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 

 Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Công đoàn thị xã Chơn Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị