image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42 07/09/2023 v/v trien khai thuc ien Quyet dinh s6 7785/QD-TLD ngay 25/0812023 cua Tong LDVN
Lượt xem: 85
Tải về1
Lượt tải 3
1270 06/02/2023 VIv trien khai hien Quyet dinh s6 6696/QD- TLD ngay 16/01/2023 cua T6ng LDLDVN
Lượt xem: 49

Tải về1
Lượt tải 1
3022/QĐ-TLĐ 09/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/08/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Lượt xem: 67
Tải về1
Lượt tải 0
2606/QĐ-TLĐ 19/05/2021 Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Lượt xem: 65
Tải về1
Lượt tải 0
157/TB-TLĐ 03/09/2019 THÔNG BÁO BỔ SUNG Thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam phụ trách quản lý kinh tế công đoàn
Lượt xem: 60
Tải về1
Lượt tải 0
44/TB-TLĐ 04/03/2019 Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
79/2019/TB-TĐT 14/01/2019 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 (Đọt 1 - Tháng 6/2019)
Lượt xem: 56
Tải về1
Lượt tải 0
/ 01/12/2018 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Lượt xem: 67
Tải về1
Lượt tải 0

Trang thông tin điện tử Công đoàn thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 

 Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Công đoàn thị xã Chơn Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị