image banner
v/v trien khai thuc ien Quyet dinh s6 7785/QD-TLD ngay 25/0812023 cua Tong LDVN
Số ký hiệu văn bản 42
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung v/v trien khai thuc ien Quyet dinh s6 7785/QD-TLD ngay 25/0812023 cua Tong LDVN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 7785-qd_tld.signed.pdf
42.pdf

Trang thông tin điện tử Công đoàn thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 

 Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Công đoàn thị xã Chơn Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị