image banner
Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01 06/10/2023 Hương dan xay dung du toan cong doan 2024 0610
Lượt xem: 95
Tải về1
Lượt tải 5
66/HD-LĐLĐ 08/03/2023 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Lượt xem: 76
Tải về1
Lượt tải 0
56/HD-LĐLĐ 17/11/2022 Lập dự toán chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm dần 2022
Lượt xem: 61
Tải về1
Lượt tải 0
/ 31/10/2022 Triển khai một số nội dung tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
64/HD-LĐLĐ 12/10/2022 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã xây dựng dự toán tài chính Công đoàn 2023
Lượt xem: 58
Tải về1
Lượt tải 1
60/HD-LĐLĐ 06/07/2022 Một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn VN, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 0
63/HD-LĐLĐ 03/06/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
62/HD-LĐLĐ 27/04/2022 Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
Lượt xem: 73
Tải về1
Lượt tải 0
61/HD-LĐLĐ 25/04/2022 Công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về1
Lượt tải 0
60/HD-LĐLĐ 15/03/2022 Đăng ký các nội dung thi đua hoạt động Công đoàn năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về1
Lượt tải 0
59/HD-LĐLĐ 10/03/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Lượt xem: 58
Tải về1
Lượt tải 0
58/HD-LĐLĐ 24/02/2022 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2022
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
57/HD-LĐLĐ 08/12/2021 Triển khai thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2021-2025 của Liên đoàn Lao động tỉnh
Lượt xem: 58
Tải về1
Lượt tải 0
55/HD-LĐLĐ 17/11/2021 Về việc đánh giá, xếp loại hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở năm 2021
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 0
54/HD-UBKT 26/10/2021 Đánh giá, Phân loại Uỷ ban kiểm tra Công đoàn năm 2021
Lượt xem: 68
Tải về1
Lượt tải 0
53/HD-LĐLĐ 12/10/2021 Về đăng ký các nội dung thi đua hoạt động Công đoàn năm 2021-2022
Lượt xem: 56
Tải về1
Lượt tải 0
52/HD-LĐLĐ 12/10/2021 Hoạt động Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, và ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10
Lượt xem: 61
Tải về1
Lượt tải 0
51/HD-LĐLĐ 04/10/2021 Thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/05/2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/08/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 0
37/HD-LĐLĐ 28/07/2021 Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn soos/HD-LĐLĐ ngày 15/6/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Lượt xem: 54
Tải về1
Lượt tải 0
36/HD-LĐLĐ 15/06/2021 Chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Lượt xem: 65
Tải về1
Lượt tải 0
543/LĐLĐ 09/06/2021 V/v vận động tham gia BHXH tự nguyện cho thân nhân đoàn viên, NLĐ
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 0
48/HD-UBKT 03/06/2021 Đánh giá, phân loại UBKT CĐ năm học 2020-2021
Lượt xem: 57
Tải về1
Lượt tải 0
35/HD-LĐLĐ 01/06/2021 Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong các cấp công đoàn
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 0
47/HD-LĐLĐ 27/05/2021 Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở"
Lượt xem: 82
Tải về1
Lượt tải 0
486/LĐLĐ 29/04/2021 V/v triển khai Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" năm 2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu
Lượt xem: 65
Tải về1
Lượt tải 0
123

Trang thông tin điện tử Công đoàn thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 

 Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Công đoàn thị xã Chơn Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị