image banner
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 18/03/2024 QĐ thành lập đoàn tuyên truyền, TL CĐCS
Lượt xem: 40
Tải về1
Lượt tải 0
01 03/10/2023 Quyêt đinh và Thông báo Lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 1
04/QĐ-LĐLĐ 30/08/2023 v/v tặng Giấy khen của BCH Liên đoàn Lao động thị xã
Lượt xem: 117

Tải về1
Lượt tải 11
312/QĐ-LĐLĐ 22/06/2023 Quyết định công nhận danh hiệu CĐCS vững mạnh năm học 2022-2023
Lượt xem: 132
Tải về1
Lượt tải 11
307/QĐ-LĐLĐ 15/05/2023 Về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn thị xã Chơn Thành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 97
Tải về1
Lượt tải 3
234/QĐ-LĐLĐ 20/12/2022 Về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã Chơn Thành
Lượt xem: 118
Tải về1
Lượt tải 1
200/QĐ-LĐLĐ 08/12/2022 Về việc tặng Giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Chơn Thành
Lượt xem: 104
Tải về1
Lượt tải 0
232/QĐ-LĐLĐ 26/11/2022 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2022
Lượt xem: 81
Tải về1
Lượt tải 0
225/QĐ-LĐLĐ 20/09/2022 V/v kiểm tra hoạt động công đoàn và việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Lượt xem: 83
Tải về1
Lượt tải 1
218/QĐ-LĐLĐ 22/08/2022 Về việc Công nhận Đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà’’ năm học 2021-2022
Lượt xem: 82
Tải về1
Lượt tải 0
217/QĐ-LĐLĐ 22/08/2022 Về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Chơn Thành năm học 2021-2022
Lượt xem: 77
Tải về1
Lượt tải 1
214/QĐ-LĐLĐ 11/07/2022 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022
Lượt xem: 113
Tải về1
Lượt tải 1
205/QĐ-LĐLĐ 08/03/2022 Về việc Công nhận Đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà’’ năm 2021
Lượt xem: 79
Tải về1
Lượt tải 0
257/LĐLĐ 05/01/2022 V/v trích nộp và quyết tuyến kinh phí CĐCS 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 72
Tải về1
Lượt tải 0
187/QĐ-LĐLĐ 23/09/2021 Về việc Công nhận Đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà’’ năm học 2020-2021
Lượt xem: 87
Tải về1
Lượt tải 0
186/QĐ-LĐLĐ 23/08/2021 V/v khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021
Lượt xem: 78
Tải về1
Lượt tải 0
3022/QĐ-TLĐ 09/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/08/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
185/QĐ-LĐLĐ 05/08/2021 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021
Lượt xem: 107
Tải về1
Lượt tải 0
2606/QĐ-TLĐ 19/05/2021 Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Lượt xem: 85
Tải về1
Lượt tải 0
178/QĐ-UBKT 10/05/2021 V/v Kiểm tra Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý tài chính Công đoàn năm học 2020-2021
Lượt xem: 80
Tải về1
Lượt tải 0
174/QĐ-LĐLĐ 28/04/2021 Về việc tặng giấy khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện cho gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 78
Tải về1
Lượt tải 0
163/QĐ-LĐLĐ 22/12/2020 Về việc Công nhân danh hiệu nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nha" năm 2020
Lượt xem: 79
Tải về1
Lượt tải 0
132/QĐ-LĐLĐ 07/12/2020 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020
Lượt xem: 112
Tải về1
Lượt tải 0
126/QĐ-LĐLĐ 08/09/2020 Về việc Công nhân danh hiệu nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm học 2019-2020
Lượt xem: 73
Tải về1
Lượt tải 0
121/QĐ-LĐLĐ 24/08/2020 Về việc khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020
Lượt xem: 78
Tải về1
Lượt tải 0
12

Trang thông tin điện tử Công đoàn thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 

 Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Công đoàn thị xã Chơn Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị