image banner
Sẽ có văn bản thống nhất ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Lượt xem: 212

Sẽ có văn bản thống nhất ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Phân loại lao động theo các yếu tố điều kiện lao động là căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị cơ sở, doanh nghiệp giải quyết các chế độ chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động. Từ năm 1995 đến nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cùng với các Bộ, ngành nghiên cứu ban hành một loạt các quyết định tạm thời phân loại Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV) và Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm (loại V, loại VI). Danh mục thạm thời liên tục được bổ sung theo thời gian, các quyết định và văn bản ban hành thời gian sau tiếp tục bổ sung danh mục các nghề, công việc chưa có trong danh mục kèm theo quyết định ban hành trước đó.

Đến nay, hiện đã có 06 Quyết định và 02 thông tư quy định nội dung này: 1. Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 2. Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 3. Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 4. Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 5. Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 6. Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 7. Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 8. Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Việc tồn tại nhiều văn bản trong thời gian qua đã gây ra một số bất tiện trong việc tra cứu thực hiện. Hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn về dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời gian lấy ý kiến các cấp công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến hết ngày 31/3/2020.

Dự thảo lần này dự kiến sẽ thay thế các văn bản nói trên, trở thành văn bản thống nhất quy định Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đây là việc rất cần thiết giúp cho quy định của pháp luật khả thi hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong quá trình tra cứu và thực hiện.

                                                                             Ban Tuyên giáo

Trang thông tin điện tử Công đoàn thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 

 Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Công đoàn thị xã Chơn Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị